Seçim ve Bölge’de Türkmenler için tahsis edilen kota…

Kenan Şakir Üzeyirağalı

 

Doksanlı yıllarda Irak’a BM tarafından koyulan ambargo kararı, halkımızın zor ekonomik şartlar geçirmesine yol açmıştı. BM’nin diğer bir kararı ise; 36. paralelin kuzeyinde güvenli bölge tesis edilmesini öngörüyordu. Karar Erbil, Duhok ve Süleymaniye’yi kapsıyordu.

 

Güvenli bölgede kurulan Irak Türkmen Cephesi’nin siyasi, eğitim, güvenlik, enformasyon, sağlık, yardım, araştırma ve planlama gibi hizmet amaçlı kurumları vardı. O tarihlerde zor şartlar altında yaşayan Türkmenlerin acılarını hafifletmek için bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları harekete geçmişti. Bu kuruluşların bölgeye gönderdiği gıda yardımını Türkmenlere ITC Sağlık ve Yardım dairesi dağıtıyordu. ITC, Araştırma ve Planlama Dairesi’ne verdiği talimatla Türkmen aileler için karne düzenlenmesine karar vermişti.

 

Gıda yardımlarının %5’lik bir bölümü Kürt ve Hristiyanlara tahsis edilmişti. Ben o zaman ITC Araştırma ve Planlama Dairesi’nin başkan yardımcısıydım. Bu amaçla benim başkanlığımda oluşturulan komisyon, aileleri kayıt işlemine başladı. Aile reisiyle mülakat yapılarak hangi milletten olduğu tespit ediliyordu. Komisyonumuza müracaat eden Türkmen aile sayısı 13500’ü bulmuştu.

 

Başvuruda bulunan aileler için yardım karnesi düzenlenmişti. Bu aileler sadece yardıma ihtiyacı olanlardı. Zengin veya yardıma ihtiyacı olmayan aileler ise bize başvurmamış ve karne almamıştı. Farz edelim bu 13500 aile arasında Kürt ve Hristiyan aile yoktur ve her aile 5 kişiden oluşuyor. Basit bir hesapla bu demek ki 1995 ve sonraki yıllarda toplam 67500 Türkmen vatandaşın gıda yardımlarından faydalanığını bulabiliriz.

 

Farz edelim gıda karnesi alma ihtiyacı duymayan Türkmen aile sayısını 3000 aile olarak hesaplarsak ve her aile 5 kişiden oluşuyorsa, bu da 15000 kişi demektir. Böylece şöyle bir sonuca varırız ki o tarihlerde gıda karnesi olan ve olmayan Erbil’de toplam 82500 Türkmen nüfus vardı. Bu kapsamda Irak Planlama Bakanlığı’nın 1995-2015 yılları arasında Erbil için belirlediği %2.5’lik nüfus büyüme tahmininden yola çıkarsak şöyle bir sonuç elde ederiz:

0,025× 82,500= 2,062
2,062× 20 (yıl) = 41,250
82,500 + 41,250=123,750

 

Biz bu rakamın varsayım niteliği taşıdığını ve içinde biraz sapma olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz bu rakamın 2/3’lük kısmını alacağız ki o da 123,750 × 0,6666 = 82,500 eder. Bu demek ki seçmen yaşında toplam 82,500 Türkmen vardır. Türkmenler olarak bu nüfusla bölge parlamentosu için bize tahsis edilen kotaya gerek duymaksızın 5 sandaliye kazanabiliriz. Ancak bunun için azim lazım, irade lazım, halkımızda milli şuuru uyandırmak lazım.

 

Türkmenler olarak Irak’taki diğer milletler gibi kendi kimliğimizle iftihar etmeliyiz. Bunda da çok haklıyız, zira bizler Irak’ta 6 devlet ve beylik kurmuş bir selefin torunlarıyız. Türkmen idaresi döneminde adalet hakimdi, emniyet hakimdi, eşitlik vardı, imar vardı. Türkmen tarihine ait eserler hala duruyor. Artık zaman kendimize dönme ve bağnazlığa kaçmaksızın milli kimliğimizle iftihar etme zamanıdır. Seçime gerçek ağırlığımızla katılırsak hem bölge hem de Irak’ın siyasi denkleminde etkin unsur olarak yer alırız.

 

Bir cevap yazın